Hitta hit

Adressen till oss är:


Sjöändan, 646 51 Stjärnhov


Hitta hit från Stockholm (ca 8 mil):

Tag E4 söderut. Vid Järna trafikplats, sväng av och tag väg 57.

Åk väg 57 och passera samhällena Järna, Mölnbo, Gnesta och Björnlunda. Observera att inte svänga av mot Nyköping i Gnesta-rondellerna, utan fortsätta mot Katrineholm (väg 57).

Efter Björnlunda kommer samhället Stjärnhov. Åk in under järnvägen, sedan direkt vänster, följ vägen ur samhället. Sjöänden är första gården Ni möter


Hitta hit från Nyköping (ca 5 mil)

Tag väg 53 mot Eskilstuna. I Sparreholm (rondell) tag av till höger väg 57 mot Gnesta.

Åk in i samhället Stjärnhov. Åk in under järnvägen, sedan direkt vänster,

följ vägen ur samhället. Sjöänden är första gården Ni möter.


Hitta hit från Katrineholm (ca 5mil)

Tag väg 57 mot Flen. Efter Flen tag av till höger, fortfarande väg 57 mot Gnesta.

I Sparreholm, åk rakt fram genom samhället på väg 57. Åk in i samhället Stjärnhov,

in under järnvägen, sedan direkt vänster, följ vägen ur samhället.

Sjöänden är första gården Ni möter


Hitta hit från Eskilstuna (ca 5mil)

Åk mot Malmköping, Sparreholm väg 53. I Sparreholm (rondell) tag av till vänster väg 57 riktning Gnesta. Åk in i samhället Stjärnhov. Åk under järnvägen sedan direkt vänster,

följ vägen ur samhället. Sjöänden är första gården Ni möter.


Hitta hit från Strängnäs (ca 4 mil)

Tag väg 55 mot Malmköping. Innan Malmköping vid Dunker,tag av till vänster mot Stjärnhov. Följ skyltning mot Stjärnhov ca 2,5 mil. När Ni passerat en golfbana,

Gryts Kyrka och till sist Stjärnhovs idrottsplats är det bara 300 m kvar!